Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim           Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim
Gdynia
tel. komórkowy 696-546-285, e-mail: , www:

Intergrupa AA „ZATOKA" powstała 10 maja 1997 roku. Stronę internetową Intergrupy AA „ZATOKA" uruchomiono 26 lutego 2007 roku.


SPIS ADRESOWY GRUP AA - INTERGRUPA AA "ZATOKA"


PONIEDZIAŁEK

17:30 - „ARKA”
Gdynia - ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „KOSAKOWO”
Kosakowo - ul. Żeromskiego, Salka katechetyczna.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:30 - „PRZEKAŻ DALEJ”
Puck - ul. Swarzewska 84, Dom Parafialny u Faustyny Kowalskiej.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.


WTOREK

17:30 - „GENESIS”
Gdynia - ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus".
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

17:30 - „OSTOJA”
Gdynia - ul. Ramułta 13, Parafia św. Józefa.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

* 18.00 - "MAY DAY"
HEL - ul. Komandorska 1 (przedszkole).


18:00 - „MAŁGORZATA”
Władysławowo - ul. gen. Józefa Hallera 19 ( Wieża Domu Rybaka przy Urzędzie Miasta na 1 p. w Klubie Abstynenta "STER" ).ŚRODA

10:00 - „DZWON”
Gdynia - ul. Kcyńska 2, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Mityng otwarty w drugim tygodniu miesiąca.

* 17:30 - „KOTWICA”
Jastarnia - Dom Katechetyczny.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.


18:00 - „ŚWIT”
Rumia - ul. Świętojańska 1, Salka przy kancelarii parafialnej.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „PRZYSTAŃ”
Gdynia - Wielki Kack ul. Źródło Marii 18, Dom parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „PRZYJACIELE BILA I BOBA”
Gdynia - ul. Gen. Maczka 1,Dom Pomocy Społecznej.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „OGNIWO”
Gdynia - Demptowo ul. Chabrowa 8a, Parafia M.B.R.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „ZWIERCIADŁO” ( MITYNG DLA KOBIET )
Gdynia -ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Wszystkie mityngi zamknięte.

CZWARTEK

18:00 - „ATOL”
Rumia - ul. Starowiejska 46 (mały domek - MOPS).
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „GWIAZDA MORZA”
Gdynia - ul. Ujejskiego 40, Kościół o.o. Franciszkanów (na dole w kawiarence).
Wszystkie mityngi otwarte.

18:00 - „PRZYSTAŃ”
Puck - ul.Judyckiego 8, wejście od parkingu.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:10 - „HORYZONT”
Gdynia - ul. Św.Mikołaja 1, Dom Parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

19:30 - „UWIERZYLIŚMY”
Gdynia - ul.Portowa 2 (w salce kawiarenki przy Kościele o.o. Redemptorystów).
Mityng otwarty w trzecim tygodniu miesiąca.


PIĄTEK

10:00 - NOWA DROGA
Wejherowo - ul. Sobieskiego 302
Zakład Karny w Wejherowie ( co drugi piątek ).

17:30 - „POGODA DUCHA”
Gdynia - ul. Tatrzańska 35, Kościół o.o.Jezuitów, sala G.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „OBŁOK”
Gdynia – Obłuże Plac św. Andrzeja Boboli 2, Salka Liceum Katolickiego G1.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:30 - „BLIZA”
Władysławowo - ul. Żeromskiego 32 ( parafia NMP, pod WC ).
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.


SOBOTA

11:00 - „PRZEBUDZENIE”
Gdynia - Witomino, ul. Konwaliowa 13, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego(wejście od Biura parafialnego)
Mityng otwarty w drugim tygodniu miesiąca.

16:00 - „PANORAMA”
Gdynia - ul. Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „REDA”
Reda - ul. Gdańska 3, Parafia N.M.P. (salka katechetyczna).
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

17:00 - „KRZYŻÓWKA”
Kartuzy - ul. Jeziorna 8, Klub Abstynenta „Novum”.


NIEDZIELA

10:00 - „SPIKERSKA”
Gdynia - ul. Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus".
Wszystkie mityngi otwarte.

15:00 - „POTOK”
Gdynia - ul. Kcyńska 2, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.Otwarte Mityngi - są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

Zamknięte Mityngi - są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i maja „pragnienie zaprzestania picia”.

* INTERGRUPA AA „ZATOKA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MITINGI ODBYWAJĄCE SIĘ NA TYCH GRUPACH.


**********************************************************************************************************************

KALENDARIUM SPOTKAŃ INTERGRUPY AA"ZATOKA" W 2015 ROKU


24 STYCZEŃ - „KOSAKOWO”
21 MARZEC - "PANORAMA"
25 KWIECIEŃ - "SPIKERSKA"
27 CZERWIEC -
25 LIPIEC -
26 WRZESIEŃ -
24 PAŹDZIERNIK -
12 GRUDZIEŃ -

**********************************************************************************************************************

DATY POWSTANIA GRUP AA INTERGRUPY "ZATOKA"


02.01.2000r - SPIKERSKA
03.01.1996r - POTOK
08.01.1996r - MAY DAY
22.01.1992r - PRZYSTAŃ ( PUCK )
23.01.1998r - KRZYŻÓWKA
29.01.1992r - ŚWIT
24.02.2000r - UWIERZYLIŚMY
25.02.2005r - BLIZA
05.03.1998r - OBŁOK
10.03.1999r - PRZYSTAŃ
11.03.1996r - OSTOJA
13.04.1995r - ATOL
06.05.1985r - ARKA
26.05.1990r - PANORAMA
24.06.1996r - HORYZONT
11.07.2011r - PRZEKAŻ DALEJ
16.07.1992r - MAŁGORZATA
20.07.1987r - OGNIWO
15.08.1997r - KOTWICA
05.09.1994r - PRZYJACIELE BILA I BOBA
07.09.1995r - GWIAZDA MORZA
17.09.2001r - KOSAKOWO
06.10.1999r - DZWON
17.10.1998r - PRZEBUDZENIE
06.11.1984r - GENESIS
15.11.1998r - POGODA DUCHA
26.11.1999r - REDA

**********************************************************************************************************************

SUGESTIE PRACY INTERGRUPY AA "ZATOKA"


Wstęp:

Intergrupa AA „Zatoka” jest wspólnotą wszystkich służb AA, która zapewnia więź między Grupami AA tak samo, jak grupa zapewnia więź między jej członkami. Istnieje po to, aby pomagać wszystkim Grupom AA we wspólnym celu – niesieniu posłania AA alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

1) Intergrupa swoje cele wyznacza i wypełnia w oparciu o Dwanaście Tradycji AA i jest opiekunem służb AA w Grupach i Intergrupie.

2) Przynależność Grup AA do Intergrupy jest dobrowolna. Następuje ona po zadeklarowaniu przez wybrane służby Grupy AA akcesu przynależności, a ujęcie w spisie nastąpi w chwili uaktualniania spisu.

3) W dyskusji mogą zabierać głos wszystkie osoby będące na spotkaniu Intergrupy, którym są bliskie sercu sprawy Wspólnoty AA. Czas dyskusji może być ograniczony przez prowadzącego.

4) Prawo do głosowania mają osoby posiadające mandaty do głosowania /mandatariusz lub rzecznik Grupy/. Każda Grupa ma jeden głos w podejmowaniu decyzji.

5) Wszystkie decyzje na spotkaniu będą osiągane drogą dyskusji i głosowań. Po głosowaniu są przyjmowane do realizacji po uzyskaniu 2/3 głosów obecnych upoważnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie, to w drugim głosowaniu zdecyduje zwykła większość.

6) Służby Intergrupy są wybierane w głosowaniu tajnym, na okres dwóch lat. Określona służba w Intergrupie może być pełniona przez dwie kadencje, każda potwierdzona wyborami.
Przed głosowaniem tajnym wybierana jest komisja do liczenia głosów.

7) Kandydaci do służb w Intergrupie będą wybierani z osób, które pełniły lub pełnią służbę w Grupach /2 letni okres trzeźwości na Programie AA/ i zostały zgłoszone przez służby Grup AA lub służby Intergrupy AA.

8) Służby Intergrupy AA „ZATOKA” z wyboru pełnią:
- RZECZNIK i jego zastępca;
- SEKRETARZ i jego zastępca;
- SKARBNIK i jego zastępca;
- KOLPORTER LITERATURY i jego zastępca;
- ŁĄCZNIK ds. INTERNETU i jego zastępca;
- ŁĄCZNIK ds. ZAKŁADÓW KARNYCH i jego zastępca;
- ZESPOŁY do realizacji określonych zadań i celów Intergrupy „Zatoka”.

9) Następująca jedna po drugiej nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach danej służby jest samorezygnacją z pełnienia służby w Intergrupie.

10) Podział pieniędzy Intergrupy AA „ZATOKA” jest następujący:
- Intergrupa AA „ZATOKA” -- 40% /zwany „kapeluszem” Intergrupy/;
- Region AA „Bałtycki” -- 30 %;
- Biuro Służby Krajowej -- 30 %.
Z „kapelusza” Intergrupy pokrywane są koszty podróży Służb Intergrupy na spotkania robocze Rady Regionu i Konferencje Regionu Bałtyckiego.
Z „kapelusza” Intergrupy pokrywane są zakupu każdego kolejnego biuletynu „Zdrój”/6 sztuk/ i skrytki 2/4/3 /2 sztuki/ – dla Zakładu Karnego.

11) Intergrupa AA „ZATOKA” deklaruje swoją wolę przynależności do Regionu AA „Bałtyckiego”, do ścisłej z nim współpracy i przestrzegania zasad zawartych w Karcie Konferencji Regionu.

12) Kandydaci do Służb w Regionie i Służby Krajowej będą wybierani z osób, które spełniają wymogi określone w Karcie Konferencji Regionu AA „Bałtyckiego” i zgłoszone zostały przez Służby Grup , Intergrupy, Regionu.

13) Służby Grup przynależne do Intergrupy AA „ZATOKA” zgłaszają na inwenturze ilościowe zapotrzebowanie na skrytkę 2/4/3 oraz biuletyn „Zdrój” – na dany rok.

14) Skarbnik przedstawia rozliczenie (VII tradycja) za dany rok (na spotkaniu w lutym).

15) Kolporter Literatury przedstawia rozliczenie literatury za dany rok (na spotkaniu w lutym). Kolporter rozprowadza literaturę zaaprobowaną przez Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.

16) Wszelkie zmiany w Karcie Intergrupy oraz zmiany w terminach i programach spotkań, powinny być ustalane na spotkaniach roboczych Intergrupy i przyjęte na inwenturze Intergrupy /przeprowadzane w grudniu/.

**********************************************************************************************************************

www.zatoka.aa.wizytowka.pl
zatoka003@aa.org.pl

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA”
w dniu 21 marca 2015 r. na grupie „Panorama”Po odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, odczytano w kręgu 12 Tradycji i 12 koncepcji AA.
W spotkaniu brały udział 22 osoby w tym 19 osób uprawnionych do głosowania.1. Propozycja zmian w funkcjonowaniu. Zadania z regionu przenoszone na intergrupy. Omówienie ogólne tematu. Kontynuacja odbędzie się na kwietniowej Intergrupie, oraz warsztatach tradycji. Grupy otrzymały e-maile w tej sprawie.

2. Komunikat od krajowej rady powierników: powołano zespół zadaniowy do spraw poradnika dla służb A.A. Zachęcają do zgłaszania sugestii poradnik@aa.org.pl oraz przeprowadzenia warsztatów w tym temacie (osobnych, bądź na grupach)

3. Powiernik krajowy Krzysztof kończy niedługo swoją kadencję. Tadeusz jest chętny na podjęcie służby. Rekomendacja Intergrupy jest pierwszym krokiem, następnym jest zatwierdzenie na Konferencji Regionu, przejście komisji weryfikacyjnej oraz zatwierdzenie na krajowej Konferencji. (przedstawienie kandydata) głosowanie jawne i rekomendacja dla Tadeusza.


4.Wybory na rzecznika intergrupy. Kandydaci: Bogdan i Ania. Przedstawienie się. Zadawanie pytań (w szczególności skupiono się na sposobach niesienia posłania na zewnątrz) Wyznaczenie 3-osobowej komisji do liczenia głosów, 20 osób upoważnionych, kworum-14. Pierwsza tura głosowania: 13 głosów na Bogdana, 6 na Anie, 1 wstrzymany. Druga tura: 14 głosów na Bogdana, 5 na Anię, 1 wstrzymany. Nowym rzecznikiem intergrupy zostaje Bogdan.
Następnie odbyły się wybory na zastępcę rzecznika intergrupy zatoka. Kandydowała Ania. 18 głosów za, 2 się wstrzymały. Ania została zastępcą rzecznika. Pozostaje wakat na służby zastępców (skarbnika i sekretarza)

5. Podziękowania dla Basi- byłej już rzecznik 

6. Poszukiwana jest osoba na służbę Łącznika do spraw zakładów karnych i aresztów śledczych regionu Bałtyckiego. (powiernik) Mirek-aktualny zastępca w intergrupie- wyraził chęć kandydowania. W kwietniu odbędą się warsztaty tematyczne. Przedstawienie się kandydata. Zadawanie pytań (także w kwestii niesienia posłania do osadzonych) Uzyskał rekomendację.

7. Zbliżają się kolejne warsztaty w Jastrzębiej Górze (warto się szybko zgłaszać i rezerwować pokoje) oraz wiosenne warsztaty tradycji- na grupie „Uwierzyliśmy”,18-19.04.2015. Zapraszamy serdecznie i przypominamy, że służby grup powinny brać w nich udział, ale zachęcamy wszystkich. Do prowadzenia warsztatów tradycji: Marek i Arek.

8. Jacek Kolporter, Artur Z-ca i Grzesiu Delegat 1.03.2015r w jastrzębiej górze został otwarty nowy ośrodek. 13.03 zostali zaproszeni na spotkanie. Ma tam powstać nowa grupa A.A. Potrzeba służb które wezmą na siebie odpowiedzialność za prowadzenie mityngów- min. 8 osób- 2 osoby w tygodniu. 15.30 w soboty. Temat wiodący pierwszy krok, może także spikerki. Mityng powstaje dla kuracjuszy ale docelowo ma być ogólnym dla Jastrzębiej Góry. Wszystkie mityngi otwarte. [ jak na razie Jacek, Artur, Grzesiu, Marek, Ania, Robert, Tadeusz, 2-3 osoby z okolicy- zgłaszać się do Jacka- jest koordynatorem ] +Dyskusja na ten temat. Prośba by rozgłaszać na grupach.

9. Robert, Darek, Marek- zespół niesienia posłania do noclegowni- zdanie raportu z funkcjonowania,

10. Kwestia dofinansowania pobytu na warsztatach osób z noclegowni. +Dyskusja. Intergrupa ani wspólnota nie finansują niczyjego pobytu. Zostanie puszczony „prywatny” kapelusz.

11. Głos dla służb Grup AA ( oznacza obecność przedstawiciela grupy)

„Genesis” 
„Nowa Droga”
„Panorama”  brak zastępcy skarbnika
„Pogoda ducha”
„Potok”
„Spikerska”  nowe służby
„Świt”  Po rocznicy, nowe służby, inwentura, zwiększona kwota dla intergrupy
„Gwiazda Morza”
„Kosakowo” 
„Obłok”
„Arka” 1 i 3 mityng miesiąca otwarty
„Horyzont” brak rzecznika
„Przebudzenie” potrzebni zastępcy
„Krzyżówka-kartuzy”
„Zwierciadło” 
„Przystań” grupa ma wszystkie służby, miała 16 lecie niedawno
„Kotwica”

Skarbnik: Sprawozdanie finansowe

12. Kolejny warsztat koncepcji poprowadzi Arek.

Kolejne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 25.04.2015r. o godz. 10:00 na grupie „Spikerska”w Gdyni. Prosimy zastanowić się wcześniej jakie grupy będą kolejnymi gospodarzami 