Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim           Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim
Gdynia
tel. komórkowy 696-546-285, e-mail: , www:

Intergrupa AA „ZATOKA" powstała 10 maja 1997 roku. Stronę internetową Intergrupy AA „ZATOKA" uruchomiono 26 lutego 2007 roku.
SPIS ADRESOWY GRUP AA - INTERGRUPA AA "ZATOKA"PONIEDZIAŁEK

17:30 - „ARKA”
Gdynia - ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Mityngi (1) (3) (5) to mitingi otwarte.

18:00 - „KOSAKOWO”
Kosakowo - ul. Żeromskiego, Salka katechetyczna.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:30 - „PRZEKAŻ DALEJ”
Puck - ul. Swarzewska 84, Dom Parafialny u Faustyny Kowalskiej.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.


WTOREK

17:30 - „GENESIS”
Gdynia - ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus".
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

17:30 - „OSTOJA”
Mityngi Grupy Ostoja odbywa się:
Ul.Grabowo 2 Budynek Mops sala 32 godz.17/30 -19/30

18.00 - "MAY DAY"
HEL - ul. Komandorska 1 (przedszkole).
Pierwszy Mityng otwarty.

18:00 - „MAŁGORZATA”
Władysławowo - ul. gen. Józefa Hallera 19 ( Wieża Domu Rybaka przy Urzędzie Miasta na 1 p. w Klubie Abstynenta "STER" )

ŚRODA

10:00 - „DZWON”
Gdynia - ul. Kcyńska 2, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Mityng otwarty w drugim tygodniu miesiąca.

*17:30 - „KOTWICA”
Jastarnia - Dom Katechetyczny.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.


18:00 - „ŚWIT”
Rumia - ul. Świętojańska 1, Salka przy kancelarii parafialnej.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „PRZYSTAŃ”
Gdynia - Wielki Kack ul. Źródło Marii 18, Dom parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „PRZYJACIELE BILA I BOBA”
Gdynia - ul. Gen. Maczka 1,Dom Pomocy Społecznej.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „OGNIWO”
Gdynia - Demptowo ul. Chabrowa 8a, Parafia M.B.R.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „ZWIERCIADŁO” ( MITYNG DLA KOBIET )
Gdynia -ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Wszystkie mityngi zamknięte.

CZWARTEK

17:30 - „UWIERZYLIŚMY”
Gdynia - ul.Portowa 2 (w salce kawiarenki przy Kościele o.o. Redemptorystów).
Mityng otwarty w trzecim tygodniu miesiąca.

18:00 - „JEST SPOSÓB”
Gdynia Klub Abstynenta Traugutta 9
Mityng trwa 1 godzinę .
Wszystkie spotkania otwarte.

18:00 - „ATOL”
Rumia - ul. Starowiejska 46 (mały domek - MOPS).
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „GWIAZDA MORZA”
Gdynia - ul. Ujejskiego 40, Kościół o.o. Franciszkanów (na dole w kawiarence).
Wszystkie mityngi otwarte.

18:00 - „PRZYSTAŃ”
Puck - ul.Judyckiego 8, wejście od parkingu.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:10 - „HORYZONT”
Gdynia - ul. Św.Mikołaja 1, Dom Parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

PIĄTEK

10:00 - NOWA DROGA
Wejherowo - ul. Sobieskiego 302
Zakład Karny w Wejherowie ( co drugi piątek ).

17:30 - „POGODA DUCHA”
Gdynia - ul. Tatrzańska 35, Kościół o.o.Jezuitów, sala G.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „OBŁOK”
Gdynia – Obłuże Plac św. Andrzeja Boboli 2, Salka Liceum Katolickiego G1.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

*18:30 - „BLIZA”
Władysławowo -Dom parafialny. Przy kościele (NMP we Władysławowie) - wejście z ul. Świerkowej.

Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.


SOBOTA

11:00 - „PRZEBUDZENIE”
Gdynia - Witomino, ul. Konwaliowa 13, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego(wejście od Biura parafialnego)Wszystkie
Mityngi otwarte.

16:00 - „PANORAMA”
Gdynia - ul. Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „REDA”
Reda - ul. Gdańska 3, Parafia N.M.P. (salka katechetyczna).
Wszystkie Mityngi otwarte.
Znajduje się też kącik z literaturą.


NIEDZIELA

10:00 - „SPIKERSKA”
Gdynia - ul. Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus".
Wszystkie Mityngi otwarte.

15:00 - „POTOK”
Gdynia - ul. Kcyńska 2, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.
Otwarte Mityngi - są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

Zamknięte Mityngi - są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i maja „pragnienie zaprzestania picia”.

* INTERGRUPA AA „ZATOKA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MITINGI ODBYWAJĄCE SIĘ NA TYCH GRUPACH.


Pobranie Spis mityngów ZATOKA 2017

DATY POWSTANIA GRUP AA INTERGRUPY "ZATOKA"

08.09.2016r -JEST SPOSÓB
19.02.2014r - ZWIERCIADŁO
14.02.2014r - NOWA DROGA
02.01.2000r - SPIKERSKA
03.01.1996r - POTOK
08.01.1996r - MAY DAY
22.01.1992r - PRZYSTAŃ ( PUCK )
23.01.1998r - KRZYŻÓWKA
29.01.1992r - ŚWIT
24.02.2000r - UWIERZYLIŚMY
25.02.2005r - BLIZA
05.03.1998r - OBŁOK
10.03.1999r - PRZYSTAŃ
11.03.1996r - OSTOJA
13.04.1995r - ATOL
06.05.1985r - ARKA
26.05.1990r - PANORAMA
24.06.1996r - HORYZONT
11.07.2011r - PRZEKAŻ DALEJ
16.07.1992r - MAŁGORZATA
20.07.1987r - OGNIWO
15.08.1997r - KOTWICA
05.09.1994r - PRZYJACIELE BILA I BOBA
07.09.1995r - GWIAZDA MORZA
17.09.2001r - KOSAKOWO
06.10.1999r - DZWON
17.10.1998r - PRZEBUDZENIE
06.11.1984r - GENESIS
15.11.1998r - POGODA DUCHA
26.11.1999r - REDA

**********************************************************************************************************************

PRACA INTERGRUPY AA "ZATOKA"


Wstęp:

Intergrupa AA „Zatoka” jest wspólnotą wszystkich służb AA, która zapewnia więź między Grupami AA tak samo, jak grupa zapewnia więź między jej członkami. Istnieje po to, aby pomagać wszystkim Grupom AA we wspólnym celu – niesieniu posłania AA alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

1) Intergrupa swoje cele wyznacza i wypełnia w oparciu o Dwanaście Tradycji AA i jest opiekunem służb AA w Grupach i Intergrupie.

2) Przynależność Grup AA do Intergrupy jest dobrowolna. Następuje ona po zadeklarowaniu przez wybrane służby Grupy AA akcesu przynależności, a ujęcie w spisie nastąpi w chwili uaktualniania spisu.

3) W dyskusji mogą zabierać głos wszystkie osoby będące na spotkaniu Intergrupy, którym są bliskie sercu sprawy Wspólnoty AA. Czas dyskusji może być ograniczony przez prowadzącego.

4) Prawo do głosowania mają osoby posiadające mandaty do głosowania /mandatariusz lub rzecznik Grupy/. Każda Grupa ma jeden głos w podejmowaniu decyzji.

5) Wszystkie decyzje na spotkaniu będą osiągane drogą dyskusji i głosowań. Po głosowaniu są przyjmowane do realizacji po uzyskaniu 2/3 głosów obecnych upoważnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie, to w drugim głosowaniu zdecyduje zwykła większość.

6) Służby Intergrupy są wybierane w głosowaniu tajnym, na okres dwóch lat. Określona służba w Intergrupie może być pełniona przez dwie kadencje, każda potwierdzona wyborami.
Przed głosowaniem tajnym wybierana jest komisja do liczenia głosów.

7) Kandydaci do służb w Intergrupie będą wybierani z osób, które pełniły lub pełnią służbę w Grupach /2 letni okres trzeźwości na Programie AA/ i zostały zgłoszone przez służby Grup AA lub służby Intergrupy AA.

8) Służby Intergrupy AA „ZATOKA” z wyboru pełnią:
- RZECZNIK i jego zastępca;
- SEKRETARZ i jego zastępca;
- SKARBNIK i jego zastępca;
- KOLPORTER LITERATURY i jego zastępca;
- ŁĄCZNIK ds. INTERNETU i jego zastępca;
- ŁĄCZNIK ds. ZAKŁADÓW KARNYCH i jego zastępca;
- ZESPOŁY do realizacji określonych zadań i celów Intergrupy „Zatoka”.

9) Następująca jedna po drugiej nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach danej służby jest samorezygnacją z pełnienia służby w Intergrupie.

10) Podział pieniędzy Intergrupy AA „ZATOKA” jest następujący:
- Intergrupa AA „ZATOKA” -- 40% /zwany „kapeluszem” Intergrupy/;
- Region AA „Bałtycki” -- 30 %;
- Biuro Służby Krajowej -- 30 %.
Z „kapelusza” Intergrupy pokrywane są koszty podróży Służb Intergrupy na spotkania robocze Rady Regionu i Konferencje Regionu Bałtyckiego.
Z „kapelusza” Intergrupy pokrywane są zakupu każdego kolejnego biuletynu „Zdrój”/6 sztuk/ i skrytki 2/4/3 /2 sztuki/ – dla Zakładu Karnego.

11) Intergrupa AA „ZATOKA” deklaruje swoją wolę przynależności do Regionu AA „Bałtyckiego”, do ścisłej z nim współpracy i przestrzegania zasad zawartych w Karcie Konferencji Regionu.

12) Kandydaci do Służb w Regionie i Służby Krajowej będą wybierani z osób, które spełniają wymogi określone w Karcie Konferencji Regionu AA „Bałtyckiego” i zgłoszone zostały przez Służby Grup , Intergrupy, Regionu.

13) Służby Grup przynależne do Intergrupy AA „ZATOKA” zgłaszają na inwenturze ilościowe zapotrzebowanie na skrytkę 2/4/3 oraz biuletyn „Zdrój” – na dany rok.

14) Skarbnik przedstawia rozliczenie (VII tradycja) za dany rok (na spotkaniu w lutym).

15) Kolporter Literatury przedstawia rozliczenie literatury za dany rok (na spotkaniu w lutym). Kolporter rozprowadza literaturę zaaprobowaną przez Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.

16) Wszelkie zmiany w Karcie Intergrupy oraz zmiany w terminach i programach spotkań, powinny być ustalane na spotkaniach roboczych Intergrupy i przyjęte na inwenturze Intergrupy /przeprowadzane w grudniu/.

-------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWY BIEŻĄCE OGŁOSZENIA,WARSZTATY,ROCZNICE INTERGRUPY AA "ZATOKA"Kolejne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 25 marca 2017 o godz. 10.00 na Grupie AA „Świt” w Rumi.


====================================================================================
Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY AA „ZATOKA”
w dniu 29 lipca 2016 r. na Grupie „Obłok”


Spotkanie prowadziła Ania–z-ca Rzecznika Intergrupy „Zatoka”. Po powitaniu i odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, uczestnicy odczytali w kręgu 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA. W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli Grup AA oraz Delegaci do Komisji przy Regionie Bałtyckim, a także Delegat do Służby Krajowej. Z prawem do głosowania było 20 członków AA.

I. Plan spotkania:

1. Warsztat w temacie Tradycji VII
2. Wybory do służb Rady Intergrupy
3. Raporty mandatariuszy
4. Raporty służb Intergrupy
5. Sprawy bieżące

Na spotkanie przybył Rzecznik Intergrupy. Potwierdził on swoją decyzję o rezygnacji z pełnionej służby.
Poruszono również sprawę przekazywania raportów ze spotkań roboczych Intergrupy. Sprawa ta omawiana była na poprzednich spotkaniach i na obecną chwilę potwierdzono wersję papierową raportów.

Ad. 1 Warsztat w temacie VII Tradycji

Warsztat poprowadził Grzegorz – Delegat do Komisji Literatury przy Służbach Krajowych.
Sprawa finansów od zawsze wzbudzała emocje. Finanse od samego początku dokuczały Bilowi. O finansach wspólnoty Bill powiedział „…pokora i odpowiedzialność…”. W tych dwóch słowach mieści się cała treść Tradycji VII. Wspólnota winna pozostać w ubóstwie. W tej Tradycji zawarte jest nasze wspólne dobro, nasza odpowiedzialność za istnienie Wspólnoty.
W dalszej części spotkania nastąpiły wypowiedzi w temacie Tradycji VII.

Ad. 2. Wybory do służb Intergrupy

Przed wyborami, zostały przedstawione predyspozycje potrzebne do pełnienia służby Rzecznika. Omówiono wagę rotacji w służbach, o potrzebie zaangażowania młodych „duchowo”. Wyrażono opinię o braku świadomości na Grupach oraz o braku chętnych do służb.
Została zgłoszona kandydatura:
Ani – obecnie z-cy Rzecznika – do służby Rzecznika Intergrupy
Romana – do służby z-cy Skarbnika
Kasi – do służby z-cy Rzecznika
Dokonano wyboru Komisji Liczenia Głosów: wybrano Dankę i Mirka.
Ilość mandatów w trakcie głosowania wyniósł 16.
Wyniki głosowania:
Rzecznik Intergrupy – Ania (16 głosów ZA)
Roman – z-ca Skarbnika (16 głosów ZA)
Kasia – z-ca Rzecznika (15 głosów ZA, 1 głos wstrzymujący się)

Ad. 3. Raporty Mandatariuszy Grup:

Grupa „Panorama“ – na Grupie nie ma służb.
Grupa „Uwierzyliśmy“ – przychodzi mało osób (6-7), brak służb. Grupa prosi o wsparcie!
Na pozostałych Grupach jest w miarę dobrze.

Ad. 4. Sprawozdanie Służb Intergrupy „Zatoka“

Zygmunt - Skarbnik przedstawił stan kasy. Zostały wysłane pieniądze na wsparcie Ukrainy. Pieniądze będą zbierane dalej.

Kasia – Komisja Informacji Publicznej przy Regionie Bałtyckim, z powodu wakacji nastąpił mały ruch w pracach Komisji. Dalej roznoszone są ulotki o AA.

Mirek – Łącznik ds. Niesienia posłania do ZK i AŚ prosi o wsparcie. Prośba do Grup, aby stare egzemplarze Wielkiej Księgi i innej literatury przekazywać do ZK.

Grzegorz – Delegat Regionu AA ”Bałtyckiego” do Komisji Literatury i Publikacji Służby Krajowej – Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Kolportażu odbędą się 17-19 marca 2017 roku w Jastrzębiej Górze w hotelu „Zew Morza”.
Regionalne Warsztaty Kolporterów odbędą się w dniu 29 listopada 2016 w Kosakowie.
Powstała nowa pozycja „Informator o służbach AA”. Kończy się tłumaczenie Wielkiej Księgi.
Ważne! – W Skrytce ukażą się pytania do Zespołu Powierniczego. Są to pytanie nadesłane od alkoholików i wszyscy AA, a szczególnie służby Intergrupy, powinni się nad nimi pochylić.
Grzegorz zachęcił także do czytania naszej literatury oraz do uczestnictwa w Warsztatach.

7. Sprawy bieżące:

Prośba o wsparcie Grupy „Perełka” w Sopocie. Mityngi odbywają się w sobotę o godz. 1600, na ulicy Chopina, w okolicy Kościoła „Gwiazda Morza”.
Zgłoszono chęć zorganizowania Warsztatów Tradycji w sesji wiosennej i jesiennej 2017r.
Następne Warsztaty Tradycji na spotkaniu Intergrupy poprowadzą:
Beata – Tradycja VIII
Darek – Tradycja IX

===============================================================

www.zatoka.aa.wizytowka.pl
zatoka003@aa.org.pl
Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY AA „ZATOKA”
w dniu 24 września 2016 r. na Grupie „Uwierzyliśmy” w Gdyni przy ul. Portowej


Spotkanie prowadziła Ania Rzecznik Intergrupy „Zatoka”. Po powitaniu i odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, uczestnicy przedstawili się i odczytali w kręgu 12 Tradycji i 12 koncepcji AA. W spotkaniu wzięło udział 26 przedstawicieli grup AA (służby Intergrupy - Kolporter, z-ca Rzecznika, Skarbnik, Mandatariusze, Delegaci do Regionu i Komisji przy Regionie Bałtyckim, Łącznik ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych oraz przedstawiciele Grup AA z Gdyni : Arka, Dzwon, Potok, Zwierciadło, Horyzont, Uwierzyliśmy, Obłok, Przystań, Przebudzenie, Przyjaciele Billa i Boba, Genesis, Pogoda Ducha, Ostoja oraz Atol i Świt z Rumi i Kosakowo z Kosakowa)

1. Plan spotkania:

- Warsztaty Tradycji VIII i IX przygotowane przez Beatę i Darka
- Informacja na temat brakujących służb w Intergrupie „Zatoka” (poszukiwany z-ca Sekretarza i z-ca Łącznika ds. Internetu)
- Wiadomości na temat Warsztatów Sponsorowania w Jastrzębiej Górze
- Sprawozdania Mandatariuszy poszczególnych Grup AA
- Sprawozdanie Służb Intergrupy „Zatoka”
- Sprawy bieżące

2. Warsztaty Tradycji VIII i IX przygotowane przez Beatę i Darka
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas wcześniejszych spotkań Intergrupy „Zatoka” Beata i Darek przedstawili założenia do Tradycji VIII i IX oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie; podobnie uczynili pozostali uczestnicy spotkania.
(pojawiały się głosy aby Służbę traktować z miłością i oddaniem, aby kończyć po 2 latach tak aby następni też mogli służyć; ważne aby nie „rządzić” tylko służyć i zobaczyć jak ma to wyglądać, m.in. w oparciu o broszurę „ Grupa AA – gdzie wszystko się zaczyna”)


3. Informacja na temat brakujących służb w Intergrupie „Zatoka”
Ania – Rzecznik Intergrupy „Zatoka” przypomniała, że potrzebni są zastępcy Sekretarza i Łącznika ds. Internetu i gorąco namawiała do podjęcia służby.

4. Wiadomości na temat Warsztatów Sponsorowania w Jastrzębiej Górze
Informacje na temat „Warsztatów Sponsorowania” przekazała ich główna organizatorka Danka. Spotkanie zaplanowano w terminie 30 września – 02 października 2016 roku. W sumie zgłosiło się ponad 100 osób z trzech wspólnot AA, Al.-Anon i DDA. Liczymy na to, że spotkanie przyniesie dużo dobra i dużo radości wszystkim uczestnikom.

5. Sprawozdania Mandatariuszy Grup AA:

Grupa AA „Ostoja“ – szuka Rzecznika i Skarbnika
Grupa AA „Uwierzyliśmy”– ma kłopoty z frekwencją i zmienia godzinę spotkania –CZWARTEK godz. 17.30 – 19.00
Grupa AA „Arka“ – pilnie poszukuje wszystkich służb!!!!
Grupa AA „Pogoda Ducha“ – Darek – Mandatariusz tej grupy przypomina o możliwości niesienia posłania w Ośrodku dla Bezdomnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 24,o godz. 15.30. Najbliższe spotkanie 8 października 2016 r. a potem co dwa tygodnie.


6. Sprawozdanie Służb Intergrupy „Zatoka“
Jacek Kolporter – przypomniał, że szuka zastępcy, bo jego służba niebawem się kończy; poinformował też o przygotowaniach do V Regionalnych Warsztatów Kolportażu Literatury AA, które odbędą się 26 listopada 2016 r. na Grupie AA „Kosakowo” oraz o planowanych na wiosnę Ogólnopolskich Warsztatach Literatury AA, które odbędą się w Jastrzębiej Górze. Tradycyjnie Jacek poleca nowe numery „Zdroju” i „Warty” i Skrytki 2/3/4 oraz nowe kalendarze na 2017 rok


Zygmunt – Skarbnik Intergrupy Zatoka – przekazał sprawozdanie finansowe Intergrupy Zatoka wszystkim zebranym i przypomniał ,że wciąż na grupach zbieramy środki na literaturę na Ukrainę oraz można już zacząć zbiórkę na Ogólnopolski „Zlot Radości” z okazji 45 – lecia powstania AA w Polsce.

7. Sprawy bieżące:

- Ania - Rzecznik Intergrupy „Zatoka” – na początku przedstawiła kilka słów podsumowania z Regionu Bałtyckiego AA, który odbył 11 września 2016 roku w Gdańsku. Na spotkaniu mówiono m.in. o metodach zachęcania do organizowania Warsztatów, przypominano o konieczności ciągłej aktualizacji spisu mitingów oraz o Warsztatach Rzeczników, który w dniach 14-16 października 2016 r. odbędą się w Łodzi. 11 grudnia 2016 roku na Radzie Regionu w Gdańsku odbędzie się spotkanie Skarbników Intergrup i Grup AA, chętni mogą się zgłaszać do swoich Mandatariuszy lub Rzeczników na grupach;
- Krystyna zwróciła uwagę aby na mitingach spikerskich nie pojawiali się jako spikerzy ludzie z innych wspólnot, bo to wbrew Tradycjom oraz zaproponowała aby każdy uczestnik AA oddawał swoje odznaki rocznicowe do Rzeczników swoich grup aby można przekazywać je następnym z okazji ich rocznic trzeźwości;
- Kilka osób sugerowało, aby nowa grupa AA, pracująca na Wielkiej Księdze w czwartki o godz. 18.00 na ul. Traugutta w Gdyni połączyła się z Grupą AA ”Uwierzyliśmy”, która w tym samym czasie ma miting przy ul. Portowej w Gdyni ale zdania na ten temat były podzielone, bo przypomniano także o tym, że każda grupa AA jest niezależna i zgodnie z Tradycją IV nikt niczego narzucać jej nie powinien;
- Darek poprosił aby ustalić, kto poprowadzi kolejne warsztaty Tradycji na następnym spotkaniu Intergrupy; ustalono, że X i XI Tradycję przedstawi Beata i Stanisław
- Ania – Rzecznik Intergrupy „Zatoka” zaprosiła wszystkich na kolejne spotkania, które odbędą się 29 października 2016 roku o godz. 10.00 na Grupie AA „Genesis”, natomiast 17 grudnia 2016 roku na Grupie AA „Panorama”. Obydwa spotkania odbędą się przy ul. Traugutta w Gdyni. ZAPRASZAMY!

Raport sporządziła:
Danka – Sekretarz Intergrupy „Zatoka“
===================================================================================================
www.zatoka.aa.wizytowka.pl
zatoka003@aa.org.pl
Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY AA „ZATOKA”
w dniu 29 października 2016 r. na Grupie AA „Genesis” w Gdyni przy ul. Taugutta


Spotkanie prowadziła Ania Rzecznik Intergrupy „Zatoka”. Po powitaniu i odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, uczestnicy przedstawili się i odczytali w kręgu 12 Tradycji i 12 koncepcji AA. W spotkaniu wzięło udział 28 przedstawicieli grup AA (służby Intergrupy - Kolporter, z-ca Rzecznika, Skarbnik, Sekretarz, Delegaci do Regionu i Komisji przy Regionie Bałtyckim, Z-ca Łącznika ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych oraz Mandatariusze i przedstawiciele Grup AA z Gdyni : Arka, Panorama, Dzwon, ,Ogniwo, Potok, Zwierciadło, Horyzont, Uwierzyliśmy, Obłok, Przystań, Przebudzenie, Przyjaciele Billa i Boba, Genesis, Gwiazda Morza, Spikerska, Pogoda Ducha, Ostoja, Obłok oraz Atol i Świt z Rumi oraz Kosakowo z Kosakowa)

1. Plan spotkania:

- Warsztaty Tradycji X przygotowane przez Beatę
Informacja na temat brakujących służb w Intergrupie „Zatoka” (poszukiwany z-ca Sekretarza i z-ca Łącznika ds. Internetu i z-ca Kolportera)
Sprawozdania Mandatariuszy poszczególnych Grup AA
- Sprawozdanie Służb Intergrupy AA „Zatoka”
- Sprawozdanie z Warsztatów Sponsorowania w Jastrzębiej Górze
- Sprawozdanie z Warsztatów Informacji Publicznej i Rzeczników Intergrup AA
- Sprawy bieżące

2. Warsztaty Tradycji X przygotowane przez Beatę
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas wcześniejszych spotkań Intergrupy „Zatoka” Beata przedstawiła założenia do Tradycji X a uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

3. Informacja na temat brakujących służb w Intergrupie AA „Zatoka”
Ania – Rzecznik Intergrupy AA „Zatoka” przypomniała, że potrzebni są zastępcy Sekretarza, Łącznika ds. Internetu oraz Kolportera Literatury AA i gorąco namawiała do podjęcia tych służb.

4. Sprawozdania Mandatariuszy Grup AA:
Grupa AA „Arka“ – pilnie poszukuje wszystkich służb
Grupa AA „Ostoja“ – szuka Rzecznika i Skarbnika
Grupa AA „Panorama” – szuka wszystkich służb
Grupa AA „Uwierzyliśmy”– przypominamy, że zmieniliśmy godzinę spotkania na godz. 17.30 – 19.00 (czwartek) przy kościele Redemptorystów w Gdyni, ul. Portowa
Grupa AA „Genesis” – szuka zastępców do służb
Grupa AA „Gwiazda Morza” – po zawirowaniach i informacji o zawieszeniu działalności, Monika przekazuje zapewnienie, że do końca roku Grzegorz zobowiązał się do opieki nad grupą ale aby się ona utrzymała potrzeba obecności i odpowiedzialności wszystkich członków grup AA;
Grupa AA „Jest sposób” – Krzysztof informuje zebranych o powstaniu nowej grupy AA, która spotyka się w każdy czwartek o godz. 18.00 przy ul. Traugutta w Gdyni i której członkowie pracują według nowego scenariusza, na Wielkiej Księdze;

Grupa AA „Spikerska” – poszukuje chętnych do podzielenia się na grupie swoim doświadczeniem w trzeźwieniu – nr tel. 604 918 980


5. Sprawozdanie Służb Intergrupy „Zatoka“
Łącznik ds. Internetu – Jarek – prosi aby grupy korzystały ze swoich skrzynek mailowych, na które rozsyłane są informacje na temat działań naszej wspólnoty oraz podawanie do Intergrupy AA „Zatoka” wszelkich zmian w działalności poszczególnych grup tak aby na stronie były tylko aktualne wiadomości;
Jacek Kolporter – szuka zastępcy, bo w styczniu zdaje służbę oraz przypomina o Warsztatach Kolportażu Literatury AA, 26 listopada 2016 roku na grupie „Kosakowo”
Monika – z-ca ds. niesienia posłania do AŚ i ZK – informuje, że są osoby, które co 2 tygodnie jadą na mitingi do osadzonych w Wejherowie a od nowego roku będą to robili raz w tygodniu;

6. Sprawozdanie z Warsztatów Sponsorowania w Jastrzębiej Górze
Informacje z „Warsztatów Sponsorowania” przekazała ich główna organizatorka Danka. Spotkanie odbyło się w terminie 30 września – 02 października 2016 roku. W sumie uczestniczyło w nim ponad 100 osób z trzech wspólnot AA, Al.-Anon i DDA. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Krystyna zaproponowała aby w przyszłym roku w tym miejscu zrobić kolejne warsztaty tym razem pod hasłem: ”Duchowość”. Są już osoby chętne do przygotowania tego spotkania.

7. Sprawozdanie z Warsztatów Informacji Publicznej przedstawiła Kasia –z-ca rzecznika Intergrupy AA „Zatoka“ a ze spotkania Rzeczników Intergrup AA w Łodzi – Ania – rzecznik Intergrupy AA „Zatoka“. Sprawozdanie Kasi zostanie przesłane na skrzynki poszczególnych grup AA. Ania przekazała, że w Łodzi rozmawiano m.in. na temat służb oraz ankiet, dzięki który lepiej będzie wiadomo kim jesteśmy jako członkowie AA.

8. Sprawy bieżące:

- Krystyna zwróciła uwagę, że na grupach AA łamane są zasady (na jednej z grup osoba kilka dni po „zapiciu” chciała prowadzić miting- tak nie może być, pilnujmy zasad, zwracajmy na to uwagę!); dodatkowo podejmijmy temat zasad, kto i kiedy może być sponsorem? Może warto zorganizować osobne spotkanie na ten temat?
- Darek z Grupy AA „Pogoda ducha” zaprasza na miting rocznicowy grupy –
2 grudnia 2016 roku o 17.30 do salki przy kościele Jezuitów przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
- Przypominamy o Warsztatach Tradycji, które 19 i 20 listopada 2016 roku w godz. 9.00 – 15.00 odbędą się na grupie „Horyzont” przy parafii Św. Mikołaja w Gdyni – Chyloni a poprowadzą je Krystyna i Stanisław
- Ustalono daty kolejnych spotkań Intergrupy AA ”Zatoka” w 2017 roku: 28.01, 25.03, 29.04, 24.06, 29.07, 30.09, 28.10 i 18.12.
- Ania – Rzecznik Intergrupy „Zatoka” zaprosiła wszystkich na ostatnie spotkanie w tym roku, które odbędzie się 17 grudnia 2016 o godz. 10.00 na Grupie AA „Spikerska” przy ul. Traugutta w Gdyni. ZAPRASZAMY!

Raport sporządziła:
Danka – Sekretarz Intergrupy „Zatoka“

===========================================================================

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA”
w dniu 15 grudnia 2016r na Grupie „PANORAMA” w Gdyni


I. Przywitanie.
II. Modlitwa o „Pogodę Ducha”.
III. Przedstawienie porządku spotkania.
1. Omówienie Tradycji XI i XII – dyskusja w temacie.
2. Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów i Kolportażu - przygotowania.
3. Warsztaty Tradycji - przebieg.
4. Raporty mandatariuszy.
5. Raport Kolportera.
6. Raport Skarbnika
7. Raport Łącznika ds. Internetu.
8. Raport Delegata przy BSK
9. Co mam na myśli i czym chciałbym się podzielić?

Powstała nowa Grupa AA, która przyjęła nazwę „Jest Sposób”. Mityngi tej Grupy odbywają się w czwartek o godz. 1800 przy ul. Tragutta 9


Ad.1.
Warsztat w temacie Tradycji XI przeprowadził Piotr.
Uczestnicy wypowiedzieli się w temacie Tradycji XII.

Ad.2.
Przedstawiono zakres przygotowań do Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu, które odbędą się w marcu 2017 roku w Jastrzębiej Górze. Wszystko jest na dobrej drodze. Zespół działa sprawnie i owocnie. W skład zespołu wchodzą po 2 osoby z każdej Intergrupy. Każdy robi to, co o niego należy. Spotykamy się na warsztatach w dniach 17-19 marca 2017r. w Jastrzębiej Górze w hotelu „Zew Morza”.

Ad.3.
Warsztaty Tradycji, które odbyły się w dniach 19-20 listopada 2015r, w pomieszczeniu, gdzie spotyka się Grupa „Horyzont” przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Były one bardzo udane. Uczestniczyło w nich około 15 osób. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w temacie Tradycji AA. Ogromny żal, że nie uczestniczyli w warsztatach mandatariusze. Gdzie ich odpowiedzialność?
Jest to powinność służb Grup AA!

Ad.4.
Grupa AA „Panorama” – W Wigilię mityng będzie trwał tylko 1 godzinę (od 1600 do 1700).
Grupa AA „Pogoda Ducha” –służby są wybrane. Jest grupowy Kolporter. Jest dobrze.
Grupa AA „Przebudzenie” – Służby są obsadzone, ale część służebnych pracuje za granicą i ich obecność jest ograniczona.
Grupa AA „Świt” – Służby są. Frekwencja średnia. 01.02.2017 odbędzie się mityng uroczysty z okazji 25-lecia powstania Grupy.
Grupa AA „Reda” – W okresie świątecznym mityngi odbywają się normalnie
Grupa AA „May Day” – Mityngi się odbywają. Grupa zgłasza chęć przyjęcia Mandatariuszy Grup na spotkaniu roboczym Intergrupy „Zatoka”
Grupa AA „Krzyżówka” – Grupa odwołuje swój akces przynależności do Intergrupy „Zatoka”.
Grupa „Uwierzyliśmy” – Grupa kuleje. Brak służb! Grupa prosi o wsparcie!
Grupa „Horyzont” – Grupa działa dobrze. Służby niekompletne, gdyż brak Mandatariusza.

Ad.5.
Kolporter przekazał raport z przepływu literatury i gotówki. W styczniu 2017 roku kończy się okres służby, a brak zastępcy. Prośba o przemyślenie i ewentualne podjęcie się tej służby.

Ad.6.
Skarbnik przedstawił stan kasy.

Ad.7.
Łącznik ds. Internetu był nieobecny na spotkaniu Intergrupy.

Ad. 8.
Delegat do Komisji Literatury i Publikacji omówił sprawy, które opracowywane były na Konferencji Krajowej. Pełne informacje znajdziemy w „Skrytce”.
Dalej trwają prace nad tłumaczeniem Wielkiej Księgi. Nowe wydanie ma ukazać się w ciągu 2 lat.
Od stycznia zostają zniesione rabaty za zakup literatury i należy zastanowić się w jaki sposób zrekompensować koszty służby Kolportera, gdyż do tej pory korzystali oni właśnie z tych rabatów.

Ad. 9.
Telefon, który posiada Intergrupa „Zatoka” będzie przekazywany na okres przerwy pomiędzy spotkaniami Intergrupy.


Następne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 28 stycznia o godz. 1000 na grupie „May Day” na Helu.

Zakończenie Modlitwą o Pogodę Ducha.

Protokołowała
w/z Danka

=======================================================================================

www.zatoka.aa.wizytowka.pl
zatoka003@aa.org.pl
Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY AA „ZATOKA”
w dniu 28 stycznia 2017 r. na Grupie AA „May Day” w Helu przy ul. Komandorskiej 1


Spotkanie prowadziła Ania Rzecznik Intergrupy „Zatoka”. Po powitaniu i odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, uczestnicy przedstawili się i odczytali w kręgu 12 Tradycji i 12 koncepcji AA. W spotkaniu wzięło udział 33 członków grup AA (służby Intergrupy - Kolporter, z-ca Rzecznika, Skarbnik, Sekretarz, Delegaci do Regionu i Komisji przy Regionie Bałtyckim, z-ca Rzecznika Regionu Bałtyk, Łącznik ds. ZKi AŚ oraz Mandatariusze i przedstawiciele Grup AA z Gdyni : Ostoja, Zwierciadło, Uwierzyliśmy, Obłok, Przystań, Przebudzenie, Genesis, Spikerska, Pogoda Ducha oraz Atol i Świt z Rumi, Małgorzata i Bliza z Władysławowa, May Day z Helu, Kosakowo z Kosakowa, Arka Kębłowo i Nowa Droga z Wejherowa.

1. Plan spotkania:
A. Warsztaty Tradycji I
B. PIK - Punkt Informacyjno Kontaktowy - czy ma powstać?
C. Sprawa podziału "pieniędzy z kapelusza"
D. Wybór służb Intergrupy "Zatoka"
E. Co z warsztatami tradycji w kwietniu?
F. Sprawozdania Mandatariuszy poszczególnych Grup AA
G. Sprawozdanie Służb Intergrupy AA „Zatoka”

Ad.A Warsztaty Tradycji I - wszyscy uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami

Ad.B - PIK - Punkt Informacyjno Kontaktowy - czy ma powstać?
Region "Bałtycki" AA sugeruje aby powstał taki punkt w naszym regionie. To miejsce
wyposażone w telefon i komputer, w którym członkowie AA pełnią dyżury i przekazują informacje na temat AA, zasad działania i możliwości udziału w mityngach. (więcej w "Poradniku służb AA" str. 54), co na to Intergrupa "Zatoka"?
(uczestnicy spotkania są sceptyczni co do pomysłu, nie są pewni, czy będziemy mieli środki na utrzymanie biura, czy będą chętni do dyżurowania skoro i teraz w niektórych grupach brakuje służb? Pomysł połączenia tego punktu z Klubem Abstynenta "Krokus" w Gdyni spotkał się z uwagą, że to wbrew Tradycji 6. Pojawia się też sugestia aby najpierw usprawnić działania "Grup 12 kroku", w których członkowie AA dyżurują przy telefonie i niosą pomoc potrzebującym alkoholikom. Po głosowaniu (23 głosujących, 19 za, 4
wstrzymało się), zadecydowano, że w marcu zaprosimy na Intergrupę osobę z "Grupy 12 kroku" aby podzieliła się z nami doświadczeniem a potem może kogoś z PIK z Poznania, gdzie taki punkt działa.)

Ad. C - nie podjęto rozmów o podziale "pieniędzy z kapelusza" z braku czasu

Ad. D - wybory służb Intergrupy "Zatoka"
(w związku z zakończeniem 2 - letniej służby Kolporter Literatury AA Jacek rekomenduje Wiesława na swojego następcę, po uzyskaniu jego zgody w głosowaniu z 24 osób uprawnionych 23 zagłosowało za a 1 się wstrzymał, w drodze głosowania wybrano też z-cę Kolportera Intergrupy Mariusza - głosowało 24 uprawnionych, 23 za i 1 wstrzymujący się, w kolejnym głosowaniu z 3 kandydatów na Powierników do Rady Regionu Jacka, Kasi i Stanisława zebrani mogąc wybrać 2 osoby zagłosowali: Jacek - 20 głosów, Kasia 16 a Stanisław 12; w związku z tym, że potrzeba jeszcze 4 Delegatów na czerwcową konferencję Rady Regionu pojawiła się sugestia aby tak jak w innych Intergrupach, tymi osobami byli automatycznie służebni w Intergrupie czyli Rzecznik i jego z-ca oraz Skarbnik i Sekretarz; decyzja o tym oraz w sprawie nieobecności Łącznika ds. Internetu na zebraniach zapadnie na kolejnym spotkaniu, bo trzeba poddać głosowaniu zmiany w Karcie Intergrupy)

Ad. E. Co z warsztatami tradycji w kwietniu?- temat będzie omawiany w marcu

Ad. F - Sprawozdania Mandatariuszy Grup AA:
Grupa AA „Małgorzata“ – prosi o wyjaśnienie jakie sa zasady bycia na liście Intergrupy i czy można grupę z niej wykreślić? Służby informują, że w spisie są wszystkie grupy, które zgłosiły do niej akces i nikt nie ma prawa ich wykreślać ale jak grupa się nie kontaktuje przez kilka miesięcy to na stronie jest zaznaczone, że Intergrupa nie bierze odpowiedzialności za te mityngi;
Grupa AA „Uwierzyliśmy”– Marian dziękuje za wsparcie, na grupie jest więcej osób, a 23 lutego odbędzie się mityng rocznicowy;

Ad.G - Sprawozdanie Służb Intergrupy „Zatoka“
Jacek Kolporter i Mirek Łącznik ds. ZK i AŚ – proszą o dofinansowanie kosztów pobytu dla 5 osób z Intergrupy "Zatoka" na Ogólnopolski Zjazd Kolporterów Literatury AA, który w marcu odbędzie się w Jastrzębiej Górze oraz 2 osób z Intergrupy na Ogólnopolskie Warsztaty Łączników ZK i AŚ w Katowicach. Skarbnik informuje zebranych, że są środki na ten cel;w głosowaniu 23 z 24 osób uprawnionych zgodziło się na to 1 osoba się wstrzymała.
Jacek Kolporter - dziękuje za służbę i deklaruje pomoc swoim następcom
Danka Sekretarz - informuje, ze na stronie zatoka.aa.wizytowka.pl jest dostępny najnowszy spis mityngów Intergrupy "Zatoka" (przygotowany przez Dankę byłą Sekretarz) w wersji do druku; pamiętajmy aby każda grupa AA w pakiecie dla nowicjusza miała aktualny, wydrukowany spis mityngów.
Grzegorz - Delagat Regionu AA Bałtyckiego do Komisji Literatury i Publikacji w Służbie Krajowej - przedstawił sprawozdanie ze spotkania Komisji Literatury i Publikacji Służby Krajowej (21.01.2017r.) na którym m.in: odbyła się dyskusja na temat "jak postrzegam służbę delegata regionu na Konferencję Służb Krajowych " do wyrażania opinii na ten temat zapraszam grupy AA i służby Intergrupy "Zatoka"; omówiono stan przygotowań do XIII Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu Literatury AA organizowanych przez Region Bałtycki - Jastrzębia Góra 2017; do marca 2017 ukażą się następujące pozycje literatury: biuletyn "Mandatariusz być może najważniejsza służba", "Eseje Billa do 12 Koncepcji","Poradnik dla służb AA w Polsce"; anonimowe ankiety dotyczące informacji o AA w Polsce są przygotowane do wdrożenia, w najbliższym czasie rzecznicy Regionów i Intergrup otrzymają stosowne materiały; lutowy numer Biuletynu "Zdrój" został zredagowany w całości przez kobiety w AA i im będzie poświęcony - gorąco zapraszam do czytania.

Telefon kontaktowy nr 696 546 285 bierze Magda z Grupy AA "Zwierciadło"
Kolejne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 25 marca 2017 o godz. 10.00 na Grupie AA „Świt” w Rumi.

Raport sporządziła: Danka Sekretarz Intergrupy "Zatoka"============================================================================================