Ty te moesz mie wasn wizytwk...

Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim

<h1>Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim</h1>

Intergrupa AA „ZATOKA" powstała 10 maja 1997 roku. Stronę internetową Intergrupy AA „ZATOKA" uruchomiono 26 lutego 2007 roku.SPIS ADRESOWY GRUP AA - INTERGRUPA AA "ZATOKA"PONIEDZIAŁEK

17:30 - „ARKA”
Gdynia - ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Mityngi (1) (3) (5) to mitingi otwarte.

18:00 - „KOSAKOWO”
Kosakowo - ul. Żeromskiego, Salka katechetyczna.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „HORYZONT”
Gdynia - ul. Św.Mikołaja 1, Dom Parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.
Zmiana Mitingu Horyzont w Poniedziałki od 10.04.2017 godz.18:00

18:30 - „PRZEKAŻ DALEJ”
Puck - ul. Swarzewska 84, Dom Parafialny u Faustyny Kowalskiej.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

WTOREK

17:30 - „GENESIS”
Gdynia - ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus".
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

17:30 - „OSTOJA”
Mityngi Grupy Ostoja odbywa się:
Ul.Grabowo 2 Budynek Mops sala 32 godz.17/30 -19/30

18.00 - "MAY DAY"
HEL - ul. Komandorska 1 (przedszkole).
Pierwszy Mityng otwarty.

18:00 - „MAŁGORZATA”
Władysławowo - ul. gen. Józefa Hallera 19 ( Wieża Domu Rybaka przy Urzędzie Miasta na 1 p. w Klubie Abstynenta "STER" )

ŚRODA

10:00 - „DZWON”
Gdynia - ul. Kcyńska 2, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Mityng otwarty w drugim tygodniu miesiąca.

17:30 - „KOTWICA” .................................. 15.08.2017r - Grupa będzie miała 20 lat.
Jastarnia - Dom Katechetyczny.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „ŚWIT”
Rumia - ul. Świętojańska 1, Salka przy kancelarii parafialnej.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „PRZYSTAŃ”
Gdynia - Wielki Kack ul. Źródło Marii 18, Dom parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „PRZYJACIELE BILA I BOBA”
Gdynia - ul. Gen. Maczka 1,Dom Pomocy Społecznej.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „OGNIWO” .................................. 20.07.2017r - Grupa ma 30 lat. Gratulujemy.
Gdynia - Demptowo ul. Chabrowa 8a, Parafia M.B.R.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „ZWIERCIADŁO” ( MITYNG DLA KOBIET )
Gdynia -ul.Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Wszystkie mityngi zamknięte.

CZWARTEK

17:30 - „UWIERZYLIŚMY”
Gdynia - ul.Portowa 2 (w salce kawiarenki przy Kościele o.o. Redemptorystów).
Mityng otwarty w trzecim tygodniu miesiąca.

18:00 - „JEST SPOSÓB”
Gdynia Klub Abstynenta Traugutta 9
Mityng trwa 1 godzinę .
Wszystkie spotkania otwarte.

18:00 - „ATOL”
Rumia - ul. Starowiejska 46 (mały domek - MOPS).
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „GWIAZDA MORZA”
Gdynia - ul. Ujejskiego 40, Kościół o.o. Franciszkanów (na dole w kawiarence).
Wszystkie mityngi otwarte.

18:00 - „PRZYSTAŃ”
Puck - ul.Judyckiego 8, wejście od parkingu.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:10 - „HORYZONT”
Gdynia - ul. Św.Mikołaja 1, Dom Parafialny.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

Zmiana Mitingu Horyzont w Poniedziałki od 10.04.2017 godz.18:00

PIĄTEK

10:00 - NOWA DROGA
Wejherowo - ul. Sobieskiego 302
Zakład Karny w Wejherowie ( co drugi piątek ).

17:30 - „POGODA DUCHA”
Gdynia - ul. Tatrzańska 35, Kościół o.o.Jezuitów, sala G.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:00 - „OBŁOK”
Gdynia – Obłuże Plac św. Andrzeja Boboli 2, Salka Liceum Katolickiego G1.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.

18:30 - „BLIZA”
Władysławowo -Dom parafialny. Przy kościele (NMP we Władysławowie) - wejście z ul. Świerkowej.
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

SOBOTA

11:00 - „PRZEBUDZENIE”
Gdynia - Witomino, ul. Konwaliowa 13, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego(wejście od Biura parafialnego)Wszystkie
Mityngi otwarte.

16:00 - „PANORAMA”
Gdynia - ul. Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus"
Mityng otwarty w ostatnim tygodniu miesiąca.

18:00 - „REDA”
Reda - ul. Gdańska 3, Parafia N.M.P. (salka katechetyczna).
Wszystkie Mityngi otwarte.
Znajduje się też kącik z literaturą.

NIEDZIELA

10:00 - „SPIKERSKA”
Gdynia - ul. Traugutta 9,Stowarzyszenie Klubu Abstynenta"Krokus".
Wszystkie Mityngi otwarte.

15:00 - „POTOK”
Gdynia - ul. Kcyńska 2, Parafia Przemienienia Pańskiego.
Mityng otwarty w pierwszym tygodniu miesiąca.Otwarte Mityngi - są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

Zamknięte Mityngi - są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i maja „pragnienie zaprzestania picia”.

Ilość lat istnienia grupy będzie widoczna około miesiąc przed i tydzień po dniu rocznicy powstania danej grupy. ( umieszczone daty nie są datami obchodów rocznic na danej grupie - są wynikiem daty powstania grupy )


Do pobrania: Ulotka - mityngi grup AA intergrupy ZatokaDATY POWSTANIA GRUP AA INTERGRUPY "ZATOKA"


02.01.2000r - SPIKERSKA
03.01.1996r - POTOK
08.01.1996r - MAY DAY
22.01.1992r - PRZYSTAŃ ( PUCK )
23.01.1998r - KRZYŻÓWKA
29.01.1992r - ŚWIT
14.02.2014r - NOWA DROGA
19.02.2014r - ZWIERCIADŁO
24.02.2000r - UWIERZYLIŚMY
25.02.2005r - BLIZA
05.03.1998r - OBŁOK
10.03.1999r - PRZYSTAŃ
11.03.1996r - OSTOJA
13.04.1995r - ATOL
06.05.1985r - ARKA
26.05.1990r - PANORAMA
24.06.1996r - HORYZONT
11.07.2011r - PRZEKAŻ DALEJ
16.07.1992r - MAŁGORZATA
20.07.1987r - OGNIWO
15.08.1997r - KOTWICA
05.09.1994r - PRZYJACIELE BILA I BOBA
07.09.1995r - GWIAZDA MORZA
08.09.2016r - JEST SPOSÓB
17.09.2001r - KOSAKOWO
06.10.1999r - DZWON
17.10.1998r - PRZEBUDZENIE
06.11.1984r - GENESIS
15.11.1998r - POGODA DUCHA
26.11.1999r - REDA

**********************************************************************************************************************

PRACA INTERGRUPY AA "ZATOKA"Wstęp:

Intergrupa AA „Zatoka” jest wspólnotą wszystkich służb AA, która zapewnia więź między Grupami AA tak samo, jak grupa zapewnia więź między jej członkami. Istnieje po to, aby pomagać wszystkim Grupom AA we wspólnym celu – niesieniu posłania AA alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

1) Intergrupa swoje cele wyznacza i wypełnia w oparciu o Dwanaście Tradycji AA i jest opiekunem służb AA w Grupach i Intergrupie.

2) Przynależność Grup AA do Intergrupy jest dobrowolna. Następuje ona po zadeklarowaniu przez wybrane służby Grupy AA akcesu przynależności, a ujęcie w spisie nastąpi w chwili uaktualniania spisu.

3) W dyskusji mogą zabierać głos wszystkie osoby będące na spotkaniu Intergrupy, którym są bliskie sercu sprawy Wspólnoty AA. Czas dyskusji może być ograniczony przez prowadzącego.

4) Prawo do głosowania mają osoby posiadające mandaty do głosowania /mandatariusz lub rzecznik Grupy/. Każda Grupa ma jeden głos w podejmowaniu decyzji.

5) Wszystkie decyzje na spotkaniu będą osiągane drogą dyskusji i głosowań. Po głosowaniu są przyjmowane do realizacji po uzyskaniu 2/3 głosów obecnych upoważnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie nastąpi rozstrzygnięcie, to w drugim głosowaniu zdecyduje zwykła większość.

6) Służby Intergrupy są wybierane w głosowaniu tajnym, na okres dwóch lat. Określona służba w Intergrupie może być pełniona przez dwie kadencje, każda potwierdzona wyborami.
Przed głosowaniem tajnym wybierana jest komisja do liczenia głosów.

7) Kandydaci do służb w Intergrupie będą wybierani z osób, które pełniły lub pełnią służbę w Grupach /2 letni okres trzeźwości na Programie AA/ i zostały zgłoszone przez służby Grup AA lub służby Intergrupy AA.

8) Służby Intergrupy AA „ZATOKA” z wyboru pełnią:
- RZECZNIK i jego zastępca;
- SEKRETARZ i jego zastępca;
- SKARBNIK i jego zastępca;
- KOLPORTER LITERATURY i jego zastępca;
- ŁĄCZNIK ds. INTERNETU i jego zastępca;
- ŁĄCZNIK ds. ZAKŁADÓW KARNYCH i jego zastępca;
- ZESPOŁY do realizacji określonych zadań i celów Intergrupy „Zatoka”.

9) Następująca jedna po drugiej nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach danej służby jest samorezygnacją z pełnienia służby w Intergrupie.

10) Podział pieniędzy Intergrupy AA „ZATOKA” jest następujący:
- Intergrupa AA „ZATOKA” -- 40% /zwany „kapeluszem” Intergrupy/;
- Region AA „Bałtycki” -- 30 %;
- Biuro Służby Krajowej -- 30 %.
Z „kapelusza” Intergrupy pokrywane są koszty podróży Służb Intergrupy na spotkania robocze Rady Regionu i Konferencje Regionu Bałtyckiego.
Z „kapelusza” Intergrupy pokrywane są zakupu każdego kolejnego biuletynu „Zdrój”/6 sztuk/ i skrytki 2/4/3 /2 sztuki/ – dla Zakładu Karnego.

11) Intergrupa AA „ZATOKA” deklaruje swoją wolę przynależności do Regionu AA „Bałtyckiego”, do ścisłej z nim współpracy i przestrzegania zasad zawartych w Karcie Konferencji Regionu.

12) Kandydaci do Służb w Regionie i Służby Krajowej będą wybierani z osób, które spełniają wymogi określone w Karcie Konferencji Regionu AA „Bałtyckiego” i zgłoszone zostały przez Służby Grup , Intergrupy, Regionu.

13) Służby Grup przynależne do Intergrupy AA „ZATOKA” zgłaszają na inwenturze ilościowe zapotrzebowanie na skrytkę 2/4/3 oraz biuletyn „Zdrój” – na dany rok.

14) Skarbnik przedstawia rozliczenie (VII tradycja) za dany rok (na spotkaniu w lutym).

15) Kolporter Literatury przedstawia rozliczenie literatury za dany rok (na spotkaniu w lutym). Kolporter rozprowadza literaturę zaaprobowaną przez Biuro Służby Krajowej AA w Polsce.

16) Wszelkie zmiany w Karcie Intergrupy oraz zmiany w terminach i programach spotkań, powinny być ustalane na spotkaniach roboczych Intergrupy i przyjęte na inwenturze Intergrupy /przeprowadzane w grudniu/.

**********************************************************************************************************************

SPRAWY BIEŻĄCE OGŁOSZENIA, WARSZTATY, ROCZNICE INTERGRUPY AA "ZATOKA"**********************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************

Do pobrania: Zlot radości 01-03.09.2017 Kąty Rybackie
**********************************************************************************************************************

W dniach 22 - 24 września 2017 roku w Jastrzębiej Górze odbedą się Warsztaty Tradycji AA, na które już dziś serdecznie zapraszamy!

wersja do druku z pełnymi informacjami: Warsztaty Jastrzębia Góra 22-24 września 2017

**********************************************************************************************************************
17/07/2017

www.zatoka.aa.wizytowka.pl
zatoka003@aa.org.pl , telefon kontaktowy Intergrupy Zatoka nr 696 546 285

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY AA „ZATOKA”
w dniu 24 czerwca 2017 r. na Grupie AA „Reda” w Redzie


Spotkanie prowadziła Ania Rzecznik Intergrupy AA „Zatoka". Rozpoczęto  je odmówieniem modlitwy o Pogodę Ducha oraz przeczytaniem 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, w tym: członkowie Grup AA oraz służby Intergrupy: Kolporter, Skarbnik, Sekretarz, Łącznik ds. Internetu i z-ca Łącznika ds.ZKiAŚ, Delegaci do Komisji przy Regionie Bałtyckim oraz Mandatariusze i przedstawiciele Grup AA z Gdyni: Potok, Ostoja, Uwierzyliśmy, Obłok, Panorama, Horyzont, Przyjaciele Bila i Boba, Dzwon, Przebudzenie, Genesis, Pogoda Ducha, Jest Sposób oraz Reda z Redy, Świt z Rumi i Przekaż dalej z Pucka.

Plan spotkania:
1. Warsztaty tradycji II i III
2. Sprawozdanie z Konferencji Regionu Bałtyckiego - Puck 9- 11 czerwca 2017 roku
3. Sprawozdanie z Warsztatów „Duchowość” w Jastrzębiej Górze
4. Sprawozdanie z-cy Łącznika ds. ZK i AŚ
5. Sprawozdanie służb Grup AA
6. Sprawozdanie służb Intergrupy AA "Zatoka"

Ad.1. Uczestnicy spotkania wspólnie omówili Tradycję II – Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą - dzieląc się swoim doświadczeniem. Wśród głosów pojawiły się uwagi na temat tego co znaczy: służba i odpowiedzialność oraz stwierdzenie, że dopiero we wspólnocie AA wielu z nas uczy się życia. Refleksje do Tradycji III – Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia – przygotował Piotr. Zebrani ponownie zabrali głos, odnosząc treść tradycji do zdarzeń z życia wspólnoty podkreślając rolę służb na grupach.

Ad.2. Sprawozdanie z Konferencji Regionu Bałtyckiego AA, która odbyła się w Pucku w dniach 9- 11 czerwca 2017 roku, rozpoczęła Kasia, która była z-cą Rzecznika Intergrupy AA "Zatoka" a teraz jest z-cą Rzecznika Regionu, poinformowała, że w pracach Komisji Informacji Publicznej udział wzięły nasze Delegatki Krystyna i Małgosia. Na spotkaniu głównie dyskutowano o plakacie Grupy 12 Kroku, ustalono, że w każdej grupie AA będzie potrzebny koordynator do Grupy 12 Kroku. Dodatkowo Kasia rozdała Mandatariuszom koperty z ogólnopolskimi ankietami przekazanymi z BSK na temat Grup AA. Wypełnianie ankiet jest dobrowolne. Mandatariusze poszczególnych Grup AA mają za zadanie przynieść wypełnione ankiety na lipcowe spotkanie Intergrupy. Kasia prosiła jeszcze raz aby Mandatariusze Grup AA odczytywali wiadomości, które przychodzą na skrzynki Grup AA. Jeśli ktoś nie ma hasła może o nie poprosić Łącznika ds. Internetu Adama, wysyłając maila na adres : zatoka003@aa.org.pl Danka, która jest Delegatem Intergrupy do Komisji Finansów, przekazała, że na spotkaniu ustalono daty przyszłorocznych wydarzeń m.in. Zlot Radości, organizowany przez Intergrupę Gdańską, odbędzie się w dniach od 31.08 do 02.09. 2018 roku a kolejna Konferencja Regionu Bałtyckiego spotka się w dniach od 8 do 10.06.2018 roku. Do tego uczestnicy spotkania w Pucku przegłosowali sprawę organizowania w Gdańsku Punktu Informacyjno - Kontaktowego Wspólnoty AA. Stanisław, który jest Delegatem w Komisji Literatury poinformował, że w listopadzie 2017 roku w Gdańsku odbędą się Regionalne Warsztaty Literatury a Ogólnopolskie w marcu 2018 roku w Łodzi. Stanisław zachęca do organizowania na grupach Kącików Literatury.

Ad.3. Sprawozdanie z majowych Warsztatów organizowanych przez Intergrupę AA "Zatoka" w Jastrzębiej Górze przedstawiły Danka i Krystyna. W sumie w Warsztatach pod hasłem „Duchowość” udział wzięło 146 osób z trzech wspólnot: AA, Al.-Anon i DDA. W tym roku na spotkanie dotarli też goście z zagranicy m.in. z Mołdawii, Norwegii i Szwecji. Danka przedstawiła sprawozdanie finansowe z organizacji tego wydarzenia oraz zapowiedziała, że planowane są Warsztaty Tradycji, które będą organizowane razem z Intergrupą Zachodniopomorską. Kwota zebrana „do kapelusza” została przekazana na zakup literatury do ZK i AŚ, w których niesiemy posłanie AA.

Ad.4. Monika z-ca Łącznika ds. ZK i AŚ omówiła swój udział w Ogólnopolskich Warsztatach Niesienia Poslania do ZK i AŚ, które odbyły się na Górze św. Anny. W warsztatach uczestniczyli liczni goście z zagranicy : z Rosji, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Białorusi, Mołdawii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Norwegii, którzy uczą się jak nieść posłanie do ZK i czerpią z naszego bogatego doświadczenia. Szczególnie wzruszające były świadectwa młodych 16- 18 letnich ludzi z domów poprawczych, którzy opowiadali, że pod wpływem spotkań z członkami AA zmienili swoje życie. W Wejherowie gdzie w Areszcie Śledczym członkowie AA niosą posłanie, obecnie na mitingi przychodzi od 4-8 osadzonych. Wspaniałe jest to, że jeden z nich po wyjściu na wolność dołączył do wspólnoty AA i trzeźwieje. Monika prosi o przekazywanie literatury AA, którą osadzeni bardzo chętnie czytają.

Ad.5. Krótkie sprawozdanie przedstawili Mandatariusze Grup AA. Na kilku z nich brakuje służb.

Ad.6. Sprawozdanie Służb Intergrupy: Adam – Łącznik ds. Internetu poinformował, że odświeżył stronę www.zatoka.aa.wizytowka.pl i zaprasza do jej odwiedzania oraz do kontaktu w sprawach dotyczących komunikowania się Grup AA przez internet. Wiesiek – Kolporter przekazał dane dotyczące sprzedaży literatury AA na mitingach i dodatkowych spotkaniach oraz apelował o wsparcie literaturą i publikacjami AA, grupę AA May Day z Helu, którą latem odwiedza bardzo liczna rzesza członków wspólnoty z całej Polski. Uczestnicy spotkania zaakceptowali ten wniosek.

Intergrupa AA „Zatoka” zaprasza wszystkich chętnych do uczestniczenia w spotkaniach. Poszukujemy chętnych do służb: z-cy Rzecznika, Skarbnika, Sekretarza i Łącznika ds. Internetu. Kolejne spotkanie Intergrupy AA "Zatoka" odbędzie się 29 lipca 2017 r. o godz. 10.00 na Grupie AA „Obłok” w Gdyni–Obłużu, plac św. Andrzeja 2.

Raport sporządziła: Danka Sekretarz Intergrupy "Zatoka"
**********************************************************************************************************************
07/07/2017

Dnia 26 lipca 2017 o godz. 18:00 odbędzie się mityng rocznicowy na grupie Ogniwo w Gdyni.

**********************************************************************************************************************
03/07/2017

Dnia 18 lipca 2017 o godz. 18:00 odbędzie się mityng rocznicowy na grupie Małgorzata we Władysławowie.

**********************************************************************************************************************
06/06/2017

W dniach od 9 do 11 czerwca 2017 roku w Puck ul. Kolejowa 7 odbędzie się Konferencja Służb Regionu Bałtyckiego.

Rozpoczęcie z zakwaterowaniem piątek godz. 15:00 do 19:00
Zakończenie w niedzielę po obiedzie o godz. 13:00

Intergrupa AA "Zatoka" bedzie reprezentowana przez: Rzecznika, 5 delegatów, 2 kandydatów na Powierników i Kolportera Literatury AA.

**********************************************************************************************************************

W dniach 21 - 22 października 2017 roku w Redzie odbedą się Warsztaty Tradycji VII – XII, na które już dziś serdecznie zapraszamy!

**********************************************************************************************************************

www.zatoka.aa.wizytowka.pl
zatoka003@aa.org.pl

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY AA „ZATOKA” w dniu 29 kwietnia 2017 r.
na Grupie AA „Panorama” w Gdyni przy ul. Traugutta 9

Spotkanie prowadziła Ania Rzecznik Intergrupy AA „Zatoka”. Po powitaniu i odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, uczestnicy przedstawili się i odczytali w kręgu 12 Tradycji i 12 koncepcji AA. W spotkaniu wzięło udział 21 uczestników AA w tym służebni Intergrupy AA „Zatoka” (Rzecznik, Skarbnik i Kolporter) przedstawiciele Grup AA : Potok , Obłok, Przystań, Ostoja, Panorama, Przyjaciele Bila i Boba, Dzwon, Przebudzenie, Genesis, Pogoda Ducha, Zwierciadło i Jest Sposób z Gdyni; Atol Rumia i Reda z Redy oraz Powiernik SK. Gościem na spotkaniu była też Katarzyna Łangowska pracownik MOPS z Gdyni.

1. Plan spotkania:
A. Gość – informacja na temat pracy MOPS- u
B. Wybory służb Intergrupy
C. Omówienie uczestnictwa Delegatów w KR Bałtyckiego
D. Raport mandatariuszy Grup AA
E. Warsztaty Tradycji organizowane przez IZ
F. Warsztaty w Jastrzębiej Górze 19-21. 05 omówienie stanu przygotowań
G. Sprawozdanie Służb Intergrupy AA „Zatoka”


Ad.A - W pierwszej części spotkania uczestniczyła zaproszona przez Anię Pani Katarzyna Łangowska pracownik MOPS w Gdyni. Pani Kasia podzieliła się z nami doświadczeniem na temat pracy z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym. Opowiedziała o nacisku na pracę z człowiekiem, pomocy a nie opiece (głaskanie), pracy terapeutycznej z rodziną.Udzieliła odpowiedzi na pytania uczestników. Jedno z nich dotyczyło znajomości literatury AA a konkretnie książki Anonimowi Alkoholicy i wniosek był taki, że wiedza taka mogłaby pomóc w pracy. W związku z taką potrzebą zebrani podjęli decyzję o przekazaniu 6 sztuk książki pracownikom MOPS. Nasz gość zgodził się co do zasadności dalszej współpracy i w związku z tym przyjął zaproszenie do uczestnictawa w spotkaniu przyjaciół AA, które odbedą się we wrześniu w Krakowie.

Ad.B - do pełnienia służby Łącznika ds. internetu IZ zgłosił się Adam A. Po przedstawieniu się i udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań przeprowadzone zostały wybory.Wynik – 14 uprawnionych osób obdarzyło zaufaniem Adama i w imieniu Wspólnoty powierzyło mu tę służbę.

Ad. C – Konferencja Służb Regoinu Bałtyckiego, którą zaplanowano w terminie 9-11 czerwca 2017 roku, początkowo miała odbyć się w Rzucewie ale ostatecznie odbędzie się w Pucku. Podczas spotkania zweryfikowano listę osób, które będą reprezentowały Intergrupę „Zatoka” na konferencji i będą to: Rzecznik, 5 delegatów, dwoje kandydatów na Powierników i Kolporter Literatury AA.

Ad. D – Z raportu Mandatariuszy Grup AA wynika, że: Grupa AA Panorama – brak służb a mityng z okazji 27 rocznicy powstania grupy został zaplanowany na 27 maja o godz.16.00: Grupa AA Genesis – zgłasza brak służb; prośba jednego z uczestników o wsparcie Grupy AA Kosakowo

Ad. E - Uczetnicy podzielili się refleksjami na temat warsztatów tradycji I - VI które odbyły się w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. na Grupie AA Uwierzyliśmy . Pozytywną rzeczą była większa niż zazwyczaj frekwencja oraz obecnośc osób na początku drogi. Kolejne warsztaty tradycji VII – XII odbędą się 21-22 października 2017 roku w Redzie.
Ad. F – Danka przedstawiła stan przygotowań do Warsztatów : Duchowość w AA w Jastrzębiej Górze. W chwili obecnej chęć uczestnictwa zadeklarowało ok. 70 osób. Wywiązała się dyskusja na temat zasadności dofinansowania uczestnictwa przyjaciól z Mołdawii, zdania były podzielone, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję : na tak.
Ad.G -. Ania Rzecznik podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z mityngów, w których uczestniczyła. Poprosiła o więcej odpowiedzialności np. w udostępnianiu ulotek (leżą w szafie) czy pozostawienia porządku po mityngu.Roman – Skarbnik przedstawił stan finansów Intergrupy Zatoka; Wiesław – Kolporter opowiedział o przebiegu swojej służby oraz jego zastępcy Mariusza. Kilku uczestników przypomniało o tym, że słuzba nie może być ciężarem i koszty dostarczenia literatury do potrzebujących ponosi IZ (Wspólnota) a nie kolporter; Kasia przekazała informacje od Krystyny o stałym kontakcie z Przewodniczącą Komisji Uzależnień przy Sejmie RP a także o dużych problemach ze służbami na Grupach AA. Jacek poinformował o tym jak wyglądają nasze wizyty w ośrodku terapeutycznym w Tupadłach. Spokania odbywają się w każdą II i IV sobotę miesiąca o godz. 16:45 i mają na celu zachęcenie do uczestnictwa w mityngach AA. Robimy to między innymi po to aby przeważającą opinią o AA nie było stwierdzenie, że: „tam się mówi tylko o piciu”

Telefon kontaktowy nr 696 546 285 bierze Jacek H. z Rumi;
Kolejne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 24 czerwca 2017 o godz. 10.00 na Grupie AA „Reda” w Redzie.

Raport sporządził Jacek H.

**********************************************************************************************************************
10/05/2017

Kolejne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 24 czerwca 2017 o godz. 10.00 na Grupie AA „Reda” w Redzie ul. Gdańska 3, Parafia N.M.P. (salka katechetyczna).

**********************************************************************************************************************
03/05/2017


Z przyjemnością przyjmuję służbę łącznika d/s internetu.
Mam nadzieję na miłą współpracę i rozwój osobisty ( jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało :) ).

Życzę wszystkim pogody ducha. Adam A AA.

**********************************************************************************************************************

RAPORT
z 13 Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu Literatury
Jastrzębia Góra 17 - 19 marca 2017r.


W dniach od 17 do 19 marca 2017 roku, w Jastrzębiej Górze, odbyły się 13 Ogólnopolskie Warsztaty
Kolporterów i Kolportażu Literatury. Organizatorem Warsztatów był Region AA Bałtycki pod
patronatem Biura Służby Krajowej. Gospodarzami Warsztatów było 163 jego uczestników.
W programie warsztatów znalazły się następujące wydarzenia:
1. Piątek 17 marca 2017r.
– rozpoczęcie warsztatów z informacją przedstawicieli Biura Służby Krajowej;
– mityng spikerski, którego tematem było miejsce literatury AA w służbie i życiu osobistym.
2. Sobota 18 marca 2017r.
– Warsztat I – Podzielmy się doświadczeniem - wiedzą z praktycznego działania w służbie
kolportera Literatury AA.
– Warsztat II – Niesienie posłania poprzez literaturę AA w kontaktach z profesjonalistami;
– Warsztat III – Wpływ literatury AA na moje codzienne życie,
oraz w dalszej części warsztatu – Wpływ znajomości historii Wspólnoty AA na jakość pełnionej
służby Kolportera Literatury AA;
– Warsztat IV – Informacje o cyklu wydawniczym literatury AA;
– Warsztat V – Wymiana doświadczeń - dyskusje w temacie Warsztatu I.
3. Niedziela 19 marca 2017r.
– Warsztat VI – Budowa jedności Wspólnoty AA poprzez Literaturę AA - czym osobiście jest dla
mnie służba Kolportera Literatury AA - wymiana doświadczeń - co zawiozę na Grupę,
Intergrupę, Region.
Piątek 17 marca 2017r.
Rozpoczęcie warsztatów
W imieniu organizatorów wszystkich uczestników przywitał Jacek oraz Grzegorz. Następnie głos zabrał
Paweł – dyrektor BSK. Poinformował o pracach Biura na rzecz wydawania nowych pozycji literatury,
zabieganiu o pozwolenia i licencje. Literatura będzie się ukazywała bez względu na dzisiejsze rokowania
sprzedaży. Omówił sprawę wycofania się z udzielania rabatów przy zakupie. Powiadomił o trwających
pracach przy opracowywaniu audiobooków oraz negocjacjach z redakcjami biuletynów regionalnych
w sprawie objęcia ich patronatem przez BSK.
Jacek – kolporter krajowy – przekazał informacje dotyczące przesyłania literatury zwracając szczególną
uwagę na czasem znaczne opóźnienia w opłacaniu faktur za zakup. Prosił o kontakt w każdym takim
przypadku po to, aby wspólnie szukać wyjścia satysfakcjonującego odbiorcę. Poinformował
o wznowieniu wydania rozszerzonej wersji „Poradnika dla służb” oraz kompletu trzech plakatów
w formacie A2 z Tradycjami, Krokami i Koncepcjami. Zdecydowano również o tym, że ulotki będą
drukowane na znormalizowanych polskich formatach papieru – A5 i A6.
W dyskusji rozmawialiśmy o bezpieczeństwie kolporterów podczas sprzedaży literatury, ochronie
prawnej ich działania. Poznaliśmy stanowisko BSK na temat biuletynów regionalnych, sposobów ich
dystrybucji i bezpieczeństwa sprzedaży. Poinformowano nas także o zaawansowaniu prac nad
tłumaczeniem książki „Język serca”.
Mityng spikerski Tadeusza M. – miejsce literatury w służbie i w życiu osobistym.
Tadeusz opowiedział nam swoją drogę zdrowienia widzianą w pryzmacie literatury, którą czytał.
2
Sobota 18 marca 2017r.
Warsztat nr I – „Podzielmy się doświadczeniem - wiedzą z praktycznego działania w służbie kolportera
Literatury AA.”
Warsztat poprowadził Andrzej z BSK, zajmujący się wydawnictwami. Przedstawił nam swoją drogę od
samego początku do pracy w Biurze Służby Krajowej. Zachęcał do tworzenia funduszu literatury na
Grupach, odkładania nawet małych kwot z kapelusza na zakup książek. To działa, co potwierdzały
doświadczenia innych. Mówił również o czystości stolika i bezpieczeństwie sprzedaży. Kolportaż
literatury zatwierdzonej przez BSK, w miejscach spotkań AA, zawsze dawał mu pełne poczucie
bezpieczeństwa i radość ze służby. Zachęcał kolporterów do czytania, ponieważ powinni znać
zawartość tego, co oferują innym.
Andrzej poinformował nas, że jeszcze w tym roku ukaże się kilka nowych pozycji. Wszystko jest gotowe
i czekamy już tylko na przesyłkę z licencją. Będą to broszury: „AA w siłach zbrojnych”, „Wiele dróg do
duchowości”, „Samowystarczalność – gdzie pieniądze i odpowiedzialność się łączą” oraz broszura
poświęcona służbie mandatariusza
Będziemy chcieli również wydać Katalog Literatury, będzie to bardziej rozbudowany informator
o literaturze zawierający dosyć szczegółowy opis zawartości każdej książki. Katalog ma służyć przede
wszystkim kolporterom rozpoczynającym służbę oraz osobom spoza wspólnoty.
W dyskusji rozmawialiśmy o rozdawaniu – nieodpłatnym przekazywaniu książek i innej literatury,
szukając odpowiedzi na pytanie, czy to bardziej pomaga, czy szkodzi. Rozmawialiśmy również o różnych
formach podejmowania służby, czasem wywierania nacisku na czytanie.
Przypomniano, że można otrzymywać elektroniczną wersję Skrytki 243, mamy już ponad 300
subskrybentów.
Warsztat II – „Niesienie posłania poprzez literaturę AA w kontaktach z profesjonalistami”
Warsztat poprowadził Jarosław A. z Regionu AA Bałtyckiego. Bardzo ciekawie opowiedział o relacjach
z profesjonalistami, o zagrożeniach, jakie napotykał, przyjaźniach które zawarł. Apelował o delikatność,
takt, słowność, uczciwość i czasem wyrozumiałość w takich kontaktach, ponieważ łatwo takie relacje
zepsuć. Sugerował aby nie zarzucać profesjonalistów literaturą czy ulotkami.
W dyskusji rozmawialiśmy głownie o roznoszeniu ulotek i rozkładaniu ich w instytucjach, szpitalach czy
urzędach. Dzieliliśmy się doświadczeniami i sugestiami. Ostrzegaliśmy się przed wciskaniem ludziom
do rąk naszych ulotek, czy wrzucaniem ich bezpośrednio do skrzynek pocztowych.
Warsztat III – „Wpływ literatury AA na moje codzienne życie, oraz w dalszej części warsztatu – Wpływ
znajomości historii Wspólnoty AA na jakość pełnionej służby Kolportera Literatury AA”.
Prowadzącym był Jacek – kolporter BSK, który przedstawił nam swoją drogę zdrowienia opartą na
kontaktach z literaturą.
Drugą część Warsztatu III – „Wpływ znajomości historii Wspólnoty AA na jakość pełnionej służby
Kolportera Literatury AA”, rozpoczął Marian, który opowiedział nam o historii literatury w Polsce.
Przypomniał nam początki literatury w Polsce.
Uczestnicy warsztatu dzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami na temat wpływu literatury na
ich zdrowienie, przebudzenie duchowe oraz dalszą drogę, nie tylko we Wspólnocie, ale też
w budowaniu relacji rodzinnych, zawodowych czy społecznych.
3
Warsztat IV – „Informacje o cyklu wydawniczym literatury AA”:
Warsztat zaczęliśmy od wystąpień redaktorów Biuletynów Regionalnych i Zdroju. Redaktorzy
biuletynów „Warta”, „Karlik”, „Mityng”, „Wisła” oraz „Zdrój”. Przekazali nam bieżące informacje
dotyczące zawartości biuletynów i pracy redakcyjnej. Redakcja „Zdroju” przygotowuje się do wydania
biuletynów dla ZK i AŚ.
Następnie głos zabrał Paweł – Delegat Narodowy, który opowiedział nam kilka ciekawostek związanych
z uzyskiwaniem licencji na drukowanie oraz przedstawił pełną INFORMACJĘ O PROCEDURZE
TŁUMACZENIA I LICENCJONOWANIA LITERATURY AA Z AAWS USA/KANADA I RADY SŁUŻB
OGÓLNYCH AA W WIELKIEJ BRYTANII.
Warsztat V – Wymiana doświadczeń - dyskusje w temacie Warsztatu I – praktyczne działanie w służbie
Kolportera Literatury AA.
Głos zabrała Alunia, która podzieliła się z nami wrażeniami z pobytu w Nowym Jorku. Podziękowała
Wspólnocie AA za to, że miała zaszczyt pełnienia służby Delegata Narodowego, że mogła uczestniczyć
w Światowym Mityngu Służb AA w Stanach oraz w Polsce. W zeszłym roku została zaskoczona pytaniem
– jak wygląda kolportaż literatury w innych krajach? Zebrała taką wiedzę od przyjaciół z innych krajów
i teraz nam to przekazuje. Zestaw tych pytań i odpowiedzi znajduje się w pełnej wersji SPRAWOZDANIA
– bardzo ciekawy materiał.
Następnie głos zabrała Maria – przewodnicząca Powierniczego Zespołu ds. literatury informując na
początku, że Zespół współpracuje z Komisją Literatury i Publikacji KSK, z Zespołem powierniczym ds.
międzynarodowych – dawnym Zespołem Licencji oraz z Biuletynem „Zdrój”. Opracowano plany
i zadania na 2017 rok.
1. współpraca z biuletynem „Zdrój” i połączenie biuletynów regionalnych z biuletynem „Zdrój”,
tak aby zachowały one swoją regionalną autonomię stając się jednocześnie naszą oficjalną
literaturą.
2. uporządkowanie i uszeregowanie naszych ulotek.
3. zebranie doświadczeń z warsztatów, które się odbywają, tematycznych, ogólnopolskich i nie
tylko, aby dowiedzieć się co robić, a czego nie robić, korzystając z tych właśnie doświadczeń.
4. program bibliotek, który miałby wprowadzić naszą literaturę do bibliotek.
5. wydanie historii osobistych członków Wspólnoty w Polsce w „Biblioteczce Zdroju”.
6. kontynuacja archiwizacji zasobów literatury oraz całego zasobu historycznego wytworzonego
we Wspólnocie AA w Polsce.
7. nasz narodowy program budowania własnej polskiej literatury, korzystając z naszych polskich
czterdziestoletnich doświadczeń.
Odbyła się krótka dyskusja na temat: czy jest mi potrzebny kontakt z delegatem Regionu do Komisji
Literatury i Publikacji KSK w celu wymiany informacji w temacie literatury AA? Czy czujemy taką
potrzebę? Jak wyglądają takie kontakty? Doświadczeniami delegata dzieliła się Bożenka z Regionu
Białystok oraz Andrzej z Regionu Lublin.
Niedziela 19 marca 2017r.
Warsztat VI – Budowa jedności Wspólnoty AA poprzez Literaturę AA - czym osobiście jest dla mnie
służba Kolportera Literatury AA - wymiana doświadczeń - co zawiozę na Grupę, Intergrupę, Region.
Warsztat rozpoczął Adam z Bydgoszczy, który opowiedział nam o swojej drodze zdrowienia związanej
ze służbą kolportera.
4
W dalszej części uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, wskazując m.in. na Preambułę, która
jest pisaną deklaracją naszej jedności, czytaną na prawie każdym mityngu. Mówiono o tym, w jaki
sposób życie kolporterów wiązało się z literaturą, jak zmieniało się w czasie i jaką wdzięczność do
wspólnoty czują za to, że mogli i mogą jej w ten sposób służyć.
Rozmawialiśmy na temat archiwalnych egzemplarzy biuletynu „Zdrój” dochodząc do przekonania, że
one się nie starzeją, tak jak nie starzeją się doświadczenia. Są wciąż aktualne i stanowią dla nas rosnącą
bazę, z której możemy i powinniśmy korzystać. Być może odpowiedź na dzisiejsze bolączki znajduje się
gdzieś w archiwalnych zapisach, wystarczy tylko po nią sięgnąć.
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
Grzegorz – przedstawiciel organizatora Warsztatów poinformował, że Warsztaty same się
sfinansowały, nadwyżkę i kapelusz z mityngu spikerskiego przekazano na niesienie posłania przez
Służbę Krajową.
Następnie odbyły się głosowania – na sali obecnych było 129 osób:
Pierwsze dotyczyło wyboru nazwy Warsztatów – czy mają to być Warsztaty Kolporterów Literatury AA,
czy może pozostawić nazwę Warsztaty Kolporterów i Kolportażu Literatury AA. Po głosowaniu
ustalono, że Warsztaty będą nosiły nazwę „Warsztaty Kolporterów i Kolportażu Literatury AA”.
Drugie głosowanie dotyczyło wyboru organizatora kolejnych Warsztatów. Już przed zgłoszeniem,
w kuluarach, regiony chętne do organizowania doszły do porozumienia, dlatego zgłosił się tylko Region
AA Łódź, jako kandydat do organizacji Warsztatów Kolporterów i Kolportażu Literatury AA w 2018 roku.
Uczestnicy zaakceptowali tą kandydaturę w głosowaniu. Uzgodniono też wstępnie, że swoją
kandydaturę do organizacji Warsztatów w 2019 roku zgłosi region AA Galicja, a w roku 2020 region AA
Warta.
Głos również zabrał Paweł – Dyrektor BSK, dziękując organizatorom za wspaniałe zorganizowanie
i przeprowadzenie Warsztatów oraz towarzyszące im doskonałe warunki pobytu postawione na
poziomie, który trudno będzie powtórzyć.
Na koniec Grzegorz D. – przedstawiciel organizatora, odmówił „Modlitwę o pogodę ducha” po
kaszubsku i zaprosił nas, w tym języku, do utworzenia kręgu i wspólnego jej odmówienia.
Podczas warsztatów odbyły się dwa spotkania Komisji Literatury i Publikacji oraz dwa spotkania
redakcji „Zdroju”, „Karlika”, „Wisły”, „Miting” i „Warta”.
Materiały do raportu zebrali:
Danuta i Piotr
sekretarze Warsztatów

Do pobrania: Raport z XIII Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu Literatury, Jastrzębia Góra 17-19 marca 2017r.

**********************************************************************************************************************

Do pobrania: Archiwizowane Raporty od 29 lipca 2016 do 28 stycznia 2017
**********************************************************************************************************************

Wpisy usunięte ze strony po dniu 03/05/2017 nie będące raportami dostępnymi w powyższym odnośniku są dostępne w dokumentacji Łącznika ds. internetu Intergrupy Zatoka na życzenie uprawnionych zainteresowanych.
**********************************************************************************************************************

 
 
 
 

Intergrupa AA „ZATOKA" w Regionie Bałtyckim


Gdynia; tel. komórkowy 696-546-285,
e-mail: , www: